شماره تماس

05138534111

09155307369

آدرس

 مشهد خیابان کوهسنگی – کوهسنگی 8، حاجی آبادی 2/2 ، پلاک 35

صفحه اینستاگرام

@pouyeshclinic.ir

کانال تلگرام

ویژه عموم:

ویژه متخصصان :

ارتباط از طریق واتساپ

بخش درمان:

09155307369

بخش آموزش:

09155307311