شماره تماس

05138534111

09155307369

آدرس

مشهد خیابان کوهسنگی، کوهسنگی 7 ، حاجی آبادی 2، واحد 5

صفحه اینستاگرام

@pouyeshclinic.ir

کانال تلگرام

ویژه عموم:

ویژه متخصصان :

ارتباط از طریق واتساپ

بخش درمان:

09155307369

بخش آموزش:

09155307311