کارگاهی متفاوت - پیوند پایدار عشق

کارگاهی متفاوت – پیوند پایدار عشق

می 17, 2023
کارگاهی متفاوت – پیوند پایدار عشق کارگاهی با فضایی شاد که همسران با بازی و فعالیت عملی به یادگیری ساخت «بنیان عشق در رابطه» می پردازند. ویژه افرادی که در مسیر آشنایی قراردارند ( پیش از ازدواج) و زوجهایی که سالهای اولیه زندگی مشترک را پشت سر می گذارند. سرفصلهای این ...