_

دپارتمان بالینی و سلامت

ارزیابی و درمان مسائل مرتبط با حوزه سلامت روان فردی

معرفی کوتاه دپارتمان بالینی و سلامت

در این دپارتمان به ارزیابی و درمان مسائلی پرداخته می شود که با حوزه سلامت روان فردی مرتبط می باشند. همکاران متخصص در این دپارتمان از تحصیلات دانشگاهی در رشته روانشناسی بالینی برخوردار می باشند. علاوه بر آن دوره های تخصصی به روز مرتبط با حوزه فعالیت خویش را گذرانده و در رویکردهای انتخابی خویش مدتها تحت نظارت ( سوپرویژنی ) اساتید کشوری یا بین المللی کار کرده و مدارک مربوطه را اخذ نموده اند.

همکاران متخصص در این دپارتمان آماده ارائه خدمات زیر می باشند:

  • درمان اختلالات اضطرابی
  • درمان اختلال وسواس
  • درمان اختلالات خلقی
  • بهبود اختلالات شخصیت

همکاران دپارتمان بالینی و سلامت

_