_

فرم نظر سنجی

مراجعه کننده عزیز

این پرسشنامه برای ارزیابی رضایت شما از خدمات کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره پویش طراحی شده است. امید است با اطلاعات بدست آمده از این بررسی بتوانیم در راستای ارتقای کیفیت خدمات خود و افزایش رضایتمندی شما بزرگواران گام برداریم. بنابراین از شما تقاضا داریم با ارائه اطلاعات صحیح در مورد سوالات زیر ما را در این مهم یاری رسانید.

اعتماد شما به مجموعه پویش برای ما بسیار ارزشمند است.

نحوه گرفتن وقت برایم آسان بود.(ضروری)
مدت زمان انتظار برای گرفتن وقت مشاوره بنظرم معقول و منطقی بود.(ضروری)
نحوه برخورد مسئول پذیرش کمک کننده و محترمانه بود.(ضروری)
فرایند رزرو نوبت، اطلاع رسانی و دریافت خدمات در کلینیک منظم و حرفه ای بود.(ضروری)
خدماتی که دریافت کردم متناسب با نیاز من بود.(ضروری)
از کیفیت خدماتی که دریافت کردم راضی هستم.(ضروری)
جلسات مشاوره/درمان به من در برطرف کردن مساله ای که داشتم کمک کرد.(ضروری)
از تخصص و عملکرد مشاور/درمانگر خود راضی هستم.(ضروری)
اگر بار دیگر نیاز به دریافت خدمات روانشناختی داشتم، پویش را انتخاب خواهم کرد.(ضروری)
اگر دوست یا آشنایی نیاز به دریافت خدمات روانشناختی داشت، پویش را به او معرفی خواهم کرد.(ضروری)