image

نذار روانشناسی زرد گولت بزنه!

می 21, 2023
نذار روانشناسی زرد گولت بزنه! میل غیرواقع بینانه مون به ایجاد تغییرات زیاد ...
شاید توی تله افتاده باشی!

شاید توی تله افتاده باشی!

می 19, 2023
شاید توی تله افتاده باشی! اگر معتقدی دستت نمک نداره و به هر ...

علت رهاکردن جلسات روان درمانی

می 18, 2023
علت رهاکردن جلسات روان درمانی: تو این ویدئو قراره دلایل رها کردن جلسات ...
به این دلایل ازدواج نکن!

به این دلایل ازدواج نکن!

می 13, 2023
به این دلایل ازدواج نکن! ازدواج دریچه ورود به یکی از مهم ترین ...
ضربه روانی تروما چیه و چه آسیبی به ما میزنه ؟

ضربه روانی تروما چیه و چه آسیبی به ما میزنه ؟

آوریل 17, 2023
ضربه روانی تروما چیه و چه آسیبی به ما میزنه ؟ تجربه حوادث ...
گروه درمانی چیه و چطور میتونه به ما کمک کنه؟

گروه درمانی چیه و چطور میتونه به ما کمک کنه؟

آوریل 13, 2023
گروه درمانی چیه و چطور میتونه به ما کمک کنه؟ ریشه خیلی از ...

بیش فعالی فقط مخصوص کودکان نیست!

آوریل 9, 2023
  بیش فعالی فقط مخصوص کودکان نیست! بیش فعالی فقط مخصوص کودکان نیست! ...
افسردگی به مثابه یک بیماری خودایمنی!

افسردگی به مثابه یک بیماری خودایمنی!

آوریل 7, 2023
  افسردگی به مثابه یک بیماری خودایمنی! اگر تابحال دچار افسردگی شده باشین، ...