اهمیت بازی برای کودکان

اکتبر 15, 2023
اهمیت بازی برای کودکان بازی یکی از مهم ترین بخش های زندگی کودکان ...
اثر مراقبه بر ساختارهای مغزی اینسولا و واگ

اثر مراقبه بر ساختارهای مغزی اینسولا و واگ

آگوست 7, 2023
اثر مراقبه بر ساختارهای مغزی اینسولا و واگ: اثر مراقبه بر ساختارهای مغزی ...
اضطراب مرتبط با آمیگدال

اضطراب مرتبط با آمیگدال

آگوست 5, 2023
اضطراب مرتبط با آمیگدال: اضطراب مرتبط با آمیگدال : منابع اصلی اضطراب در ...

درمان متمرکز بر شفقت

آگوست 3, 2023
سیستم تنظیم هیجان در درمان متمرکز بر شفقت: اهداف زیستی – اجتماعی و ...

مسائل زندگی و سبک های حل مسئله

آگوست 1, 2023
سبک های حل مسئله: مسائل زندگی و سبک های حل مسئله : مسئله ...
ارتباط هیجان در درمان

ارتباط هیجان در درمان

جولای 30, 2023
 رابطه درمانی در درمان هیجان مدار فردی: ارتباط هیجان در درمان ،درمان هیجان ...
نقش عصب واگ در روابط انسانی

نقش عصب واگ در روابط انسانی

جولای 26, 2023
نقش عصب واگ در رابطه: نقش عصب واگ در روابط انسانی: عصب واگ یا واگوس(پنوموگاستریک، ...
باورهای افسرده ساز قسمت اول

عوامل تداوم بخش افسردگی

جولای 24, 2023
باورهای افسرده ساز قسمت اول باورهای افسرده ساز قسمت اول: افسردگی که عمدتا ...